OSEK AS er et privateid utviklingsselskap som utvikler utstyr for forbedring av vannmiljø og fiskehelse tilknyttet land- og sjøbasert havbruk. Alle produktene markedsføres av Pufab www.pufab.no som har nær tilknytting til OSEK AS. 

OSEK AS er registrert i Molde og har adgang til fasiliteter for utprøving av produkter i sjøen i Hjelset utenfor Molde og i Vatnefjorden nord for Ålesund. 

Vatnefjorden i retning Vatneelva