Støtt prosjekt sjøskog

Illustrasjon: Kari Orvik Olsson

Etablering av en sjøskog ble godkjent som miljøverntiltak av Miljødirektoratet i 2022, men det står fortsatt igjen en god del arbeid før vi med sikkerhet kan si at metoden har den forventede effekten. Vi trenger å lære mer om hvordan smolten forholder seg til en sjøskog, og om nøyaktig hvor en sjøskog skal plasseres for å få mest gunstig effekt. 

Utviklingsarbeid og verifisering koster, for å komme videre trenger vi din hjelp. Vi ber derfor om din støtte til å utvikle prosjektet videre. Vi trenger ca 200.000 kr for å komme i gang. 

De som kommer med bidrag over et bestemt nivå, vil få følgende informasjonspakke:

  ·   Nyhetsbrev om utviklingen i prosjektet
  ·   Full adgang til ROV-videoer som blir tatt opp i tilknytting til prosjektet
  ·   Kopi på alle rapporter tilknyttet prosjektet som ikke er angitt som copyright til tredjepart
  ·   Lenker til relevante informasjonskilder
  ·   Innsyn i bruken av bidrags- og støttemidler til prosjektet 

Bidragsnivåer for å få informasjonspakken er:

-   500 kr for privatpersoner    
- 1000 kr for ideelle organisasjoner
- 1500 kr for bedrifter uten tilknytting til havbruk/marine aktiviteter.    
- 5000 kr for virksomhet med tilknytting til havbruk / marine aktiviteter 
- 20000 for å bli hovedsponsor. 

Hovedsponsorer og utdannelsesinstitusjoner innenfor havmiljø/havbruk vil få adgang til fasilitetene
( båt, ROV), og anledning til å gjøre egne studier av økosystemet som oppstår i sjøskogen. 

Slik kan du bidra:   

Bidrag settes inn på konto 3905 19 83983 (OSEK AS). I meldingsfeltet skriver du «Sjøskog» og din 
e-postaddresse. 

Vi vil registrere alle bidrag i et register som en del av kontrollen av at alle midlene brukes til prosjekt sjøskog. Hvis du ønsker å være anonym må du skrive dette i meldingsfeltet. Bidraget blir da merket med «anonym» i den offisielle listen. 

Alle bidrag vil bli brukt til å videreutvikle og verifisere metodikken og spre kunnskap om den til alle som er interessert i å motvirke den negative utviklingen i villfiskstammene. Vi ber deg derfor å respektere oppdelingen ovenfor. Nøkkelpersoner i virksomheter med tilknytting til havbruk og marine aktiviteter oppfordres derfor til å ikke melde seg på som privatpersoner for å få adgang til informasjonen til redusert bidragsnivå. 

Hvis du har relevant kunnskap og er interessert i å bidra til prosjektet er du velkommen å ta kontakt på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Husk at et bidrag til SJøskogprosjektet er et bidrag til villaksen, villørreten og miljøet.
Fortell gjerne om prosjektet til de du tror kan ha interesse av det.