Prosjekt sjøskog: historikk

Prosjekt »Sjøskog» startet som et enkelt eksperiment ved utplassering av to grantrær i Vatnefjorden nord for Ålesund i 2016

Eksperimentet er basert på en gammel metode som er klasset som miljøverntiltak blant annet i Sverige, se:
  www.miljobarometern.stockholm.se/natur/arter-och-artgrupper/fiskar/risvasar-av-julgranar/  

I 2020 ble det bekreftet at det oppstår et helt økosystem rundt trærne. Samtidig ble det konstatert at fjorden er hardt rammet av store mengder kråkeboller som har beitet ned store deler av tareskogen.

Ørreten i Vatneelva lengst inn i fjorden har lenge vært svært utsatt for lakselus. Etter hvert oppsto tanken om at det kan være en sammenheng mellom reduseringen av tareskogen og minskningen av ørretbestanden, og at en ansamling av grantrær plassert på riktig sted kanskje kan øke overlevelsen til den utvandrende smolten.

Illustrasjon: Kari Orvik Olsson

Prosjekt Sjøskog kom til semifinale i Sparebanken Møre sin gründerkonkurranse «Næringsteft» i Mars 2022. Sjøskog-metoden ble klassifisert som miljøverntiltak av Miljødirektoratet i Mai 2022.